25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Autoaudio
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov BLAUPUNKT MODENA MP54, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 599 názorov pre Autoaudio BLAUPUNKT MODENA MP54, Diplotop porovnáva Autoaudio BLAUPUNKT MODENA MP54 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš BLAUPUNKT MODENA MP54 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Autoaudio - BLAUPUNKT referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Autoaudio - BLAUPUNKT
Zoznam značiek a výrobcov
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Nájsť najlepšie produkty
Autá
Motorky
GPS
Autoaudio
Autosedačky
Kočíky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor BLAUPUNKT MODENA MP54

Používateľom sa BLAUPUNKT MODENA MP54 zdá praktický a uživateľsky príjemný.Myslia si, že je veľmi spoľahlivý., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Ak si chcete byť istý, že BLAUPUNKT MODENA MP54 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Dávajú vysoké skóre v porovnaní hodnota/cena Odpovede na všetky vaše otázky o BLAUPUNKT MODENA MP54 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Hlasitos, s ktorou sú reprodukované telefónne hovory alebo hlasový výstup navigácie, je nastavite¾ná. Stlaète tlaèidlo MENU (. Stlaète tlaèidlo alebo & tak, a sa na displeji zobrazí TEL/NAVI VOL. Nastavte poadovanú hlasitost tlaèidlami &. Keï je nastavenie ukonèené, stlaète dvakrát tlaèidlo MENU ( alebo OK ). Pokyn: Hlasitos telefonátov a hlasového výstupu navigácie nastavte priamo poèas reprodukcie pomocou regulátora hlasitosti $. Nastavenie hlasitosti pre potvrdzovací tón Keï u niektorých funkcií pridríte niektoré tlaèidlo stlaèené dlhie ako dve sekundy, napr. na uloenie vysielaèa na tlaèidlo predvo¾by, zaznie potvrdzovací tón (pípnutie). Hlasitos pípnutia je nastavite¾ná. Stlaète tlaèidlo MENU (. Stlaète tlaèidlo alebo & to¾kokrát, a sa na displeji zobrazí BEEP. Nastavte hlasitos tlaèidlami &. OFF znamená pípnutie vypnuté, 7 znamená maximálnu hlasitos pípnutia. Keï je nastavenie ukonèené, stlaète tlaèidlo MENU ( alebo OK ). Automatic Sound Pomocou tejto funkcie sa automaticky prispôsobí hlasitos autorádia pod¾a rýchlosti jazdy. K tomu sa musí autorádio pripoji, ako je popísané v intalaènom návode. Automatické zvýenie hlasitosti je nastavite¾né v iestich (0-5) stupòoch. Stlaète tlaèidlo MENU (. Stlaète tlaèidlo alebo & tak, a sa na displeji zobrazí AUTO SOUND. Nastavte prispôsobenie hlasitosti tlaèid&. lami Keï je nastavenie ukonèené, stlaète dvakrát tlaèidlo MENU ( alebo OK ). Pokyn: Optimálne nastavenie prispôsobenia hlasitosti k rýchlosti jazdy závisí od úrovne hluku vo vaom vozidle. Zistite si optimálnu hodnotu pre vae vozidlo vyskúaním. 10 PREVÁDZKA AUTORÁDIA Prevádzka autorádia Tento prístroj je vybavený rádiovým prijímaèom RDS. Rad prijímaných vysielaèov FM vysiela signál, ktorý ved¾a programu obsahuje tie aj názov vysielaèa a typ programu (PTY). Názov vysielaèa sa po jeho príjme zobrazí na displeji...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je MODENA MP54 ľahký na používanie?

599 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je BLAUPUNKT MODENA MP54 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

119926347948886245188
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.21
= 2.61

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.21 a štadartný diferenciál je 2.61.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je MODENA MP54 veľmi efektívny?

599 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je BLAUPUNKT MODENA MP54, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1081118357549898851165
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.23
= 2.50

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.23 a štadartný diferenciál je 2.5.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je MODENA MP54 spoľahlivý, odolný?

599 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že BLAUPUNKT MODENA MP54 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

891318406845748159184
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.34
= 2.55

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.34 a štadartný diferenciál je 2.55.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má MODENA MP54 dobrú hodnotu za peniaze?

599 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že BLAUPUNKT MODENA MP54 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1161117277664539857179
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.36
= 2.51

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.36 a štadartný diferenciál je 2.51.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov