25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Autoaudio
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov BLAUPUNKT PORTO CD34, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 1710 názorov pre Autoaudio BLAUPUNKT PORTO CD34, Diplotop porovnáva Autoaudio BLAUPUNKT PORTO CD34 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš BLAUPUNKT PORTO CD34 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Autoaudio - BLAUPUNKT referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Autoaudio - BLAUPUNKT
Zoznam značiek a výrobcov
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Nájsť najlepšie produkty
Autá
Motorky
GPS
Autoaudio
Autosedačky
Kočíky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor BLAUPUNKT PORTO CD34

Väčšinou sa jeho používateľom zdá jeho užívateľská priíjemnosť odôvodnená.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi BLAUPUNKT PORTO CD34 a iným produktom.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie sú jednotné. Myslia si, že je to predávané za správnu cenu Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke BLAUPUNKT PORTO CD34 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Pre vlnový rozsah FM sú k dispozícii tri sady predvolieb (FM1, FM2 a FMT) a pre vlnové rozsahy SV a DV je k dispozícii jedna sada predvolieb. V kadej sade predvolieb mono uloi es vysielaèov. Na prepnutie medzi sadami predvolieb FM1, FM2 a FMT popr. vlnovými rozsahmi SV a DV, stlaète krátko tlaèidlo BNDTS #. Komfortná funkcia RDS RDS-komfortná funkcia AF (alternatívny kmitoèet) a REGIONAL (regionálny) rozirujú výkonové centrum váho prijímaèa. AF: Pokia¾ je aktivovaná táto komfortná funkcia RDS, vyh¾adáva prístroj v pozadí automaticky najlepie prijímate¾ný kmitoèet vyladeného vysielaèa. REGIONAL: Niektoré vysielaèe rozde¾ujú v urèitých èasoch svoj program do regionálnych programov s rôznym obsahom. Funkciou REG sa zamedzí, aby sa autorádio preladilo na alternatívny kmitoèet, ktorý by mal iný program. REGIONAL sa musí prídavna aktivova/deaktivova v menu. Vyladenie vysielaèov Na vyladenie vysielaèov máte rôzne monosti. Automatické vyh¾adávanie vysielaèov Stlaète tlaèidlo s alebor &. Nastaví sa najblií prijímate¾ný vysielaè. Ruèné vyladenie vysielaèov Vysielaèe môete vyladi tie ruène. Pokyn: Ruèné vyladenie vysielaèov je moné len vtedy, keï sú deaktivované komfortné funkcie RDS. Pokyn: Zapnutie/vypnutie funkcie REGIONAL Stlaète tlaèidlo MENU '. Stlaète tlaèidlo s alebor & tak, a sa na displeji zobrazí REG. Za REG sa zobrazí OFF (vypnuté) popr. ON (zapnuté). Stlaète tlaèidlo v alebo w &. 10 PREVÁDZKA AUTORÁDIA Listovanie v reazcoch vysielaèov (len FM) Pokia¾ urèitý vysielaè vysiela viac programov, môete listova v tomto tzv. reazci vysielaèov. Pokyn: Na vyuitie tejto funkcie musia by aktivované komfortné funkcie RDS. Uloenie vysielaèov na predvo¾by Ruèné uloenie vysielaèov na predvo¾by Zvo¾te poadovanú sadu predvolieb FM1, FM2, FMT alebo vlnový rozsah SV alebo DV. Vylaïte poadovaný vysielaè. Pridrte stlaèené tlaèidlo predvo¾by 1 - 6 (, na ktoré sa má vysielaè uloi, dlhie ako dve sekundy...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTO CD34 ľahký na používanie?

1710 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je BLAUPUNKT PORTO CD34 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

48283874129238181204211145414
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.83
= 2.68

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.83 a štadartný diferenciál je 2.68.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTO CD34 veľmi efektívny?

1710 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je BLAUPUNKT PORTO CD34, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

40192678100240196225240168378
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.94
= 2.53

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.94 a štadartný diferenciál je 2.53.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je PORTO CD34 spoľahlivý, odolný?

1710 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že BLAUPUNKT PORTO CD34 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

3816285494205199187232191466
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.24
= 2.53

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.24 a štadartný diferenciál je 2.53.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má PORTO CD34 dobrú hodnotu za peniaze?

1710 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že BLAUPUNKT PORTO CD34 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

58232342100208177226240187426
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.10
= 2.61

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.1 a štadartný diferenciál je 2.61.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov